Informació de la Seu Electrònica Informació de la Seu Electrònica

Catàleg de procediments

Catàleg de procediments Després d'un profund anàlisi i esforç, l'ajuntament de Campos posa a la seva disposició el llistat amb els procediments. Per accedir-hi ho pot fer triant l'opció del menú...

Ordenança reguladora de l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics municipals

El marc normatiu que regula en concret aquesta seu electrònic de l'Ajuntament de Campos, és l' ordenança que l'Ajuntament aprovà per Ple el dia 26 de novembre de l'any 2009, i publicada en el Boib ...

Pla Anibal

El Pla Anibal és el Pla d'actuació per a la implantació de l'Administració Electrònica a les Illes Balears d'acord amb la Llei 11/2007 (LAECSP), on l'Ajuntament de Campos n'ès Pla Pilot. Per a més...