Cultura, mercats, serveis socials i sector primari, amb suport a la delegació de fires i festes

 

 

Aina Manresa Monserrat
Regidora delegada de cultura, mercats, serveis socials i sector primari, amb suport a la delegació de fires i festes

És per jo una satisfacció poder-vos saludar des de aquesta pàgina.
Com podeu veure som la regidora delegada de diverses arees.
En quan a l'area de cultura, m'agradaria impulsar  actes culturals, així com seguir mantenguent els que fa anys que estan arrelats dins el nostre poble.
Des de l'area de serveis socials treballam per donar resposta als ciutadans d'acord amb les necessitats i les nostres competències.
Fent referència als mercats del nostre poble, m'agradaria fomentar activitats diverses en moments puntuals.
Finalment, fer costat al sector primari, un sector al que molta gent del nostre poble hi ha estat lligada per tradició.
Estic a la vostre disposició: amanresa @ ajcampos.eu