Obtenció d'un Certificat de viatge

Si estau empadronats a Campos, teniu dues opcions per aconseguir un Certificat per a Viatge per Internet, la primera fent servir un certificat digital reconegut com el DNI (en servei de dia 20 d'octubre de 2011) i la segona manera sense fer servir cap certificat digital (només amb el número del vostre DNI i la vostra data de naixement). Per senzillesa ús recomanam el segon mètode que a més és gratuït. Una tercera manera és presencialment a les oficines de l'Ajuntament i el seu cost és d'un euro per certificat. Seguidament teniu un enllaç al metóde més senzill.

Certificat de viatge (sense certificat digital)

 Iniciar tràmit   Obtenció d'un certificat per a viatge sense fer servir certificat digital (fent servir el vostre número de DNI i la vostra data de naixement). 

En cas de fer servir NIE, el certificat per a viatge s’haurà de treure presencialment a les oficines de l’Ajuntament. S’està fent feina per poder expedir aquests certificats de viatge amb NIE per internet, considerant la casuística especial tècnica i legal que s’ha de tenir en compte.

Sistema actualitzat al juliol de 2016, si teniu cap pega recordau que teniu a la vostre disposició l'adreça ajudatramitacions @ ajcampos . org

 

Data i Hora