Sa Ràpita i ses Covetes, sanitat i consum, promoció econòmica (indústria i comerç), patrimoni, camins rurals i cementeri, amb suport a la delegació de manteniment d'infraestructures municipals

 

 

Julià Jaume Ginard
Regidor delegat de sa Ràpita i ses Covetes, sanitat i consum, promoció econòmica (indústria i comerç), patrimoni, camins rurals i cementeri, amb suport a la delegació de manteniment d'infraestructures municipals

És per jo un orgull, primer com ciutadà però sobre tot com campaner, formar part de s'Ajuntament de Campos, i un gran plaer saludar-vos a través d'aquesta pàgina.

Esper estar a s'altura d'es càrrec que m'han otorgat, i poder donar resposta a sa majoria dels requeriments que me facin els ciutadans d'aquest poble que tant estim.

Estic a sa vostra disposició.